Overheidsopdrachten voor WoninGent

Bekendmaking van overheidsopdrachten via e-Notification

Conform de wetgeving op overheidsopdrachten worden bekendmakingen gepubliceerd via e-Notification. De registratie als ondernemer op het platform e-Notification wordt sterk aanbevolen.

Deze opdracht kan door middel van de registratie worden opgevolgd via een messaging-service. Bij elke wijziging aan de publicatie ontvangt de onderneming dan een e-mail. Op die manier blijf je op de hoogte van alle relevante informatie voor het opmaken en indienen van je offerte.

Als geregistreerde onderneming kan je automatisch op de hoogte worden gebracht van gepubliceerde overheidsopdrachten die je interesseren, als je een zoekprofiel instelt (bijvoorbeeld overheidsopdrachten die onder een bepaalde categorie diensten vallen).


Overzicht lopende procedures

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van onze lopende procedures. 

Dossiernummer Titel Bekendmaking Soort procedure Indiening Download
2023-023 De opdracht gaat over grondverzet, afgravingen en uitgravingen Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2023-016 Bouwen van 16 appartementen en een casco handelsruimte Openbare procedure
2023-007 Gedeeltelijke renovatie leegstaande wooneenheden te Gent Openbare procedure
2023-011 Heerweg Zuid Openbare procedure
2023-010 Nieuw Gent - Bouwveld 6 - Mercurius en Jupiter Openbare procedure
2023-009 Francisco Ferrerlaan Openbare procedure
2022-071 Aanstellen architect uitvoering Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2022-070 Afbraak bestaande woning en garageboxen en nieuwbouw 21 sociale woonentiteiten Openbare procedure
2022-067 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstelwerken in het patrimonium van WoninGent (op afroep) Openbare procedure
2022-058 Raamovereenkomst voor bad- en keukenrenovatie Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2022-054 Isoleren en vernieuwen van daken in wooneenheden Steenbekestraat te Gent Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2020/0279/02 - MSS F2-F02 (ABC) Vervangingsbouw van 6 appartementen, als uitbreiding op een reeds bestaand project bestaande uit 9 appartementen Openbare procedure
2022-052 Vernieuwen van het buitenschrijnwerk in een 70 woningen en 6 appartementen te Gent Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2022-011 Sloop Jubileumlaan Blok 1 (nr. 2 t/m nr. 192) en Blok 3 (nr. 382 t/m nr. 572) Openbare procedure
2022-048 Nieuwbouw van 20 sociale assistentiewoningen, aangevuld met 4/5 sociale woonentiteiten en gemeenschapsvoorziening Openbare procedure
2022-001 Sloopwerken bouwproject Sint Bernadettewijk Openbare procedure
2022-007-01 Raamovereenkomst voor het aanleveren van bouwtechnische profielen Openbare procedure
2021-030 Raamovereenkomst voor het onderhoud, herstellen en pechverhelping van ventilatie-installaties Openbare procedure met Europese bekendmaking
2022-004 Aanstellen Ontwerpteam Sint Bernadettewijk Mededingingsprocedure met onderhandeling
2022-003 Raamovereenkomst voor het onderhoud, herstellen en pechverhelping van collectieve stookplaatsen Openbare procedure met Europese bekendmaking
2020-047 Raamovereenkomst voor het vervangen of herstellen van bovengrondse en ondergrondse leidingen Openbare procedure met Europese bekendmaking
2021-035 Raamovereenkomst voor groenonderhoud, tuinaanleg en tuinomheiningen Openbare procedure met Europese bekendmaking
2021-044 Leveren en plaatsen van linoleumvloeren met kurk rug - groot grondgebied Gent Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2021-008bis Raamovereenkomst voor het verlenen van juridische diensten voor WoninGent Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2021-046-01 Bouwen van 16 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning bestaande uit 28 appartementen Openbare procedure

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.