Overheidsopdrachten voor WoninGent

Bekendmaking van overheidsopdrachten via e-Notification

Conform de wetgeving op overheidsopdrachten worden bekendmakingen gepubliceerd via e-Notification. De registratie als ondernemer op het platform e-Notification wordt sterk aanbevolen.

Deze opdracht kan door middel van de registratie worden opgevolgd via een messaging-service. Bij elke wijziging aan de publicatie ontvangt de onderneming dan een e-mail. Op die manier blijf je op de hoogte van alle relevante informatie voor het opmaken en indienen van je offerte.

Als geregistreerde onderneming kan je automatisch op de hoogte worden gebracht van gepubliceerde overheidsopdrachten die je interesseren, als je een zoekprofiel instelt (bijvoorbeeld overheidsopdrachten die onder een bepaalde categorie diensten vallen).


Overzicht lopende procedures

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van onze lopende procedures. 
 

Dossiernummer Titel Bekendmaking Soort procedure Indiening Download
2018-026 Aanstellen ontwerpteam – Project : Nieuwbouwproject van minimum 116 appartementen, gemeenschapsruimten en omgevingsaanleg site Maïsstraat – Jan Yoensstraat te 9000 Gent Mededingingsprocedure met onderhandeling
2019-002 Operationele leasing van fietsten en fietsaccessoires voor medewerkers WoninGent Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.