WoninGent wint Prijs Inspirerend Sociaal Wonen

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
21 september 2018

Heb je de illustraties van Eva Mouton over de wijk Nieuw Gent al gezien? Of het filmpje over het verloop van het stadsvernieuwingsproject? Het zijn enkele voorbeelden van hoe WoninGent en Stad Gent communiceren over het grootschalige stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt: open, herkenbaar, in klare taal en met veel beeld. 

Op die manier willen we de bewoners van de wijk, buurtbewoners, lokale handelaars en wijkpartners informeren én betrekken. Sinds de start van de studie over de wijk, die het begin luidde van de grootscheepse vernieuwingsoperatie van Nieuw Gent, waren er onder andere al verschillende infobrieven, infostands op wijkbeurzen en in de lokale bib, inspraakmomenten en zelfs een heuse tentoonstelling. Ook online kanalen worden volop ingezet. 

WoninGent en Stad Gent werden voor deze communicatieaanpak door de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in de bloemetjes gezet. WoninGent kaapte immers de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen weg.

De kracht van de samenwerking

« WoninGent en Stad Gent werken vanaf het prille begin als partners samen in dit stadsvernieuwingsproject en daarin schuilt ook de kracht van de communicatie. Samen tonen we aan de bewoners van Nieuw Gent en de rest van de Gentenaars dat we de zaken echt willen veranderen. Daarbij zorgt deze samenwerking er ook voor dat onze communicatie zoveel meer slagkracht heeft. » aldus WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau. « Ik ben dan ook enorm blij dat de VVH onze communicatieaanpak als een inspirerend voorbeeld voor de sociale woonsector ziet.  »

« Met Nieuw Gent Vernieuwt willen we niet alleen de woontorens van WoninGent aanpakken, maar de hele wijk nieuw leven inblazen. Nieuw Gent moet een wijk worden waar het voor iedereen aangenaam wonen en werken is. » vult Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen aan. « Stad Gent en WoninGent hebben zich beiden geëngageerd om voor de volledige duur van het vernieuwingsproject – dat minstens 15 jaar zal duren – samen te blijven werken aan een beter Nieuw Gent. En duidelijke communicatie met de sociale huurders van WoninGent, de buurtbewoners, handelaars, wijkpartners en de Gentenaars in het algemeen is hierin een cruciaal element. »

Over de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen

Dit jaar reikte VVH voor de tweede keer de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen uit. Het thema van deze tweede editie is ‘positieve beeldvorming van sociaal wonen’. VVH wil met dit thema initiatieven van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die bijdragen tot het bevorderen van het imago van de sociale huisvestingssector bij een zo ruim mogelijk publiek in de kijker zetten.
WoninGent ging de strijd om de eerste plaats aan met nog drie andere projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen:

  • Torenloop Silverrun van ABC, De Ideale Woning en Woonhaven Antwerpen;
  • Leegstaande huizen zinvol ingevuld van DE ARK;
  • 50 jaar Woonplatform Limburg van Cordium, HACOSI, Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, Kempisch Tehuis, Maaslands Huis, Nieuw Dak, Nieuw Sint-Truiden, Ons Dak en Woonzo.
Website icons 3sign more 08

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.