WoninGent versnelt bouw van nieuwe, kwaliteitsvolle woningen in Nieuw Gent

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Projectnieuws

WoninGent en Stad Gent willen de wijk Nieuw Gent vernieuwen. Centraal staan de sloop en vervanging van de zes hoogbouwtorens Saturnus, Jupiter, Mercurius, Milenka, Aurora en Orion.

Vernieuwing wijk versnellen

In 2016-2017 werd een stedenbouwkundige studie uitgevoerd die uitmondde in het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. De oorspronkelijk studie spreekt van een vervangingstermijn van ruim 15 jaar. WoninGent wil de vernieuwing van de wijk nu versnellen. Tegen 2030 zouden alle gebouwen vervangen moeten zijn door een nieuw exemplaar. Dat is minstens 5 jaar vroeger dan voorzien. Op die manier willen we ervoor zorgen dat Nieuw Gent en haar bewoners sneller over nieuwe, moderne woningen beschikken. De werken inkorten moet ook positief effect hebben op de leefbaarheid in de wijk. 

Concreet betekent dit dat de vervanging van de site in drie fases zal verlopen:

  1. Het gebouw Saturnus komt eerst aan de beurt. Dit najaar wordt de verhuisbeweging van de bewoners opgestart. In het najaar van 2020 zou de sloop van het gebouw moeten beginnen. De oplevering van het nieuwe gebouw op de plek van Saturnus verwachten we in 2024. 
  2. In een tweede fase volgen de gebouwen Jupiter en Mercurius. Eind 2022 zou de sloop van deze gebouwen van start gaan. In 2026 moeten de nieuwe gebouwen op de plek van Jupiter en Mercurius klaar zijn. 
  3. In een laatste fase pakken we de gebouwen Milenka, Aurora en Orion aan. De sloop van deze drie gebouwen is voorzien in 2026. De nieuwe gebouwen op de plek van Milenka, Aurora en Orion – tevens het sluitstuk van de vervanging van de wijk – moeten in 2030 gerealiseerd zijn.

Ondersteuning bewoners tijdens de verhuis

Alle bewoners kunnen verhuizen naar een andere sociale woning van WoninGent binnen of buiten de wijk. Onze sociale dienst zet ook in op de ondersteuning en begeleiding van de bewoners bij hun verhuis.  

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.