WoninGent is vanaf 23 december 2022 Thuispunt Gent

Kandidaat-huurders
Bewoners

Sinds 23 december zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent en De Gentse Haard gefusioneerd tot Thuispunt Gent. Dit is een eerste stap in de vorming van de Gentse woonmaatschappij. In juli 2023 komt ook het Sociaal Verhuurkantoor Gent erbij en is de Gentse woonmaatschappij Thuispunt Gent een feit. 

In de loop van de volgende maanden zullen we stap voor stap onze werking één maken. Ondertussen blijft de vertrouwde werking van WoninGent gewoon doorlopen. 

We zijn momenteel ook volop bezig om onze nieuwe website www.thuispuntgent.be te bouwen. In afwachting van de lancering kan je nog terecht op deze website voor informatie of om een melding te doen. 
 

Wat betekent de fusie tot Thuispunt Gent voor huurders van WoninGent? 

Als huurder kan je gewoon in je sociale woning blijven wonen. Er zullen wel een aantal praktische zaken veranderen in de loop van 2023. We zullen je hier de volgende maanden over informeren.
 

Wat betekent de fusie tot Thuispunt Gent voor kandidaat-huurders van WoninGent? 

Je kan je nog altijd inschrijven op de kandidatenlijst van WoninGent. Na de fusie zal het ook nog enige tijd duren voordat de wachtlijsten worden samengevoegd. Want dit is een complex werk. We zullen alle kandidaten hierover informeren.
 

Nieuwe contactgegevens voor huurders en kandidaten:

Hieronder lees je hoe je ons vanaf nu kan bereiken. 

Heb je nog naar het e-mailadres van WoninGent gemaild? Niet getreurd. We hebben jouw e-mail goed ontvangen. Onze oude e-mailadressen blijven in de overgangsperiode nog even werken. 
 

Wat betekent de fusie tot Thuispunt Gent voor leveranciers?

De vennootschap WoninGent cvba-so verandert in Thuispunt Gent bv. Je vermeldt vanaf 23 december 2022 Thuispunt Gent bv en niet langer WoninGent cvba-so op je facturen of offertes. 

Het ondernemingsnummer en de maatschappelijke zetel veranderen niet. 

Facturen kunnen worden gemaild naar facturen@thuispuntgent.be 

Facturen voor bouwprojecten kunnen worden gemaild naar facturenbouwprojecten@thuispuntgent.be 
 

Waarom één woonmaatschappij?

Overal in Vlaanderen bundelen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de krachten. Dit is een beslissing van het Vlaams Parlement. De bedoeling is om samen voor betaalbaar en kwaliteitsvol sociaal wonen te gaan door per regio te zorgen voor één plek waar kandidaten, sociale huurders en sociale verhuurders terechtkunnen. Meer informatie over wat er verandert en welke voordelen dit biedt, vind je terug op www.sociaalwonen.be
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.