Visitatierapport WoninGent

27 september 2018

In 2017 kreeg WoninGent voor de tweede keer de Visitatieraad op bezoek.  Op 11 september 2018 werden de bevindingen van deze Visitatieraad gepubliceerd.  
WoninGent kreeg een goed rapport van de Visitatiecommissie. De Visitatieraad erkende en waardeerde de inspanningen die WoninGent de voorbije jaren heeft geleverd. We investeerden dan ook hard in de renovatie van onze gebouwen, een kwaliteitsnorm voor onze bestaande woningen, een betere dienstverlening en samenwerking met onze bewoners en een mooie en heldere website. Door deze professionalisering van onze werking kregen we van de Visitatieraad op 13 van de 17 doelstellingen een goede score. 

WoninGent kreeg van de Visitatieraad goede punten voor de volgende 12 doelstellingen:

WoninGent…

 • … realiseert nieuwe sociale huurwoningen.
 • … verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren. 
 • … stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen.
 • … staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig.
 • … bouwt prijsbewust.
 • … biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners. 
 • … zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid. 
 • … voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan.
 • … betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer. 
 • … is financieel leefbaar.
 • … informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en duidelijk.
 • … meet de tevredenheid van klanten.

 
Daarnaast kregen we een zeer goed voor de manier waarop we onze huurders, kandidaten en de Gentenaars snel en duidelijk informeren. 

Maar aan al deze zaken hangt een prijskaartje dat voor een grootstedelijke sociale huisvestingsmaatschappij als WoninGent met veel zeer arme bewoners, onder het huidige financieringssysteem steeds minder evident wordt om te betalen. WoninGent kaart dit probleem al langer aan bij de beleidsmakers in Brussel, samen met andere sociale huisvestingsmaatschappijen die in een gelijkaardige situatie zitten. 
 
Ook de Visitatieraad oordeelde dat de financiële leefbaarheid van WoninGent nog jaren blijvende aandacht zal vergen. WoninGent blijft uiteraard niet bij de pakken zitten en zet in op een goede monitoring van onze werkingskosten, de opvolging van betalingsachterstanden en het aftoetsen van onze dienstverlening en woningaanbod aan een financieel plan.  
 
Op die manier onderschrijven we ons engagement om te blijven bouwen aan kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen in onze mooie stad Gent.
 
Lees het volledige Visitatierapport van WoninGent.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.