Visitatiecommissie eind november op bezoek

Wist je dat WoninGent op 29 en 30 november 2017 bezoek krijgt van de Visitatiecommissie? De Visitatiecommissie is een controleorgaan van de Vlaamse Overheid dat in principe elke 4 à 6 jaar op bezoek komt.

Haar taak is om te evalueren of de werking en processen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen vlot verlopen. Tijdens haar bezoek aan WoninGent zal de Visitatiecommissie niet alleen met WoninGent praten, maar ook met sociale organisaties in Gent en met enkele bewoners van WoninGent.

De Visitatiecommissie nodigt zelf bewoners uit voor een gesprek. Het kan dus zijn dat je binnenkort een brief in je bus krijgt van de Visitatiecommissie met de vraag om op gesprek te komen. De selectie van bewoners gebeurt willekeurig op basis van de bewonerslijsten van WoninGent. 
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.