Nieuwe wetgeving voor sociale huurders vanaf 1 januari 2020

Bewoners

Niet alleen de huurprijs van sociale huurders verandert vanaf 1 januari 2020. Er zijn vanaf dan ook enkele nieuwe regels. Deze regels komen van de Vlaamse Regering en gelden voor alle sociale huurders. Wij vatten de belangrijkste veranderingen voor je samen.

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners.

Wie is huurder?

Deze personen beschouwen we als huurders:

  • De persoon die zich opgaf als referentiehuurder.
  • De persoon die getrouwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de referentiehuurder. Deze persoon woont samen met de referentiehuurder in de sociale woning. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die bij je wonen in je sociale huurwoning, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten
of plichten. Ze moeten geen huurovereenkomst tekenen en ze moeten ook niet voldoen aan voorwaarden om in
je woning te verblijven.
 

Einde huurovereenkomst bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan stopt de huurovereenkomst automatisch. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden.
Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minimum zes maanden en misschien langer in de woning blijven wonen. Zij sluiten dan een bezettingsovereenkomst af met WoninGent voor een bepaalde periode.
 

Strengere eigendomsvoorwaarden

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger:

  • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben.
  • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Je mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik geven.

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Je had voor 1 januari 2020 al een huurcontract bij WoninGent maar je voldoet niet aan de nieuwe eigendomsvoorwaarde. In dat geval geldt er een uitzondering.
  • Je kreeg of erfde een woning of bouwgrond. Ook in dat geval zijn er uitzonderingen mogelijk. Contacteer WoninGent om dit te bespreken.


Nieuwe voorrangsregels

Als je gezin te groot is voor je woning kon je vroeger met voorrang verhuizen naar een grotere woning. Vanaf 1 januari 2020 krijg je alleen nog voorrang als er door geboorte, adoptie of pleegzorg een kind bij komt in jouw gezin of als een gemelde gezinshereniging plaatsvond.

Meer weten? Lees dan zeker de volledige uitleg

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.