Nieuwe mijlpaal in project Rabotsite bereikt: sloop tweede Rabottoren gaat van start

Thumbnail
12 april 2017
Projectnieuws

Zo’n 40 jaar lang vormden de drie woontorens aan het Rabot een bekend stadsgezicht. Maar met de vernieuwing van de Rabotsite komt hier verandering in. Een nieuwe mijlpaal in het project is nu bereikt: de tweede Rabottoren verdwijnt uit de Gentse skyline.


Sloopwerken tweede Rabottoren

Eerst wordt het appartementsgebouw vanbinnen gesloopt. Specialisten verwijderen daarbij op een veilige en deskundige manier asbest uit het gebouw. Dit zal gebeuren in hermetisch afgesloten zones.

Deze zomer beginnen de effectieve sloopwerken. In een eerste fase worden kleine kranen bovenop het gebouw geplaatst om de bovenste verdiepingen af te lagen. Daarna volgt de integrale sloop van de hoogbouw door middel van een grote hydraulische kraan. Tot slot gebruikt de aannemer opnieuw kleinere kranen om de onderste verdiepingen af te breken. Midden 2018 zou de tweede Rabottoren volledig afgebroken moeten zijn.


Graffiti pastoor Koen Blieck krijgt nieuwe bestemming

Een klein stukje van de tweede Rabottoren blijft echter bewaard. Op initiatief van kunstenares Petra Stavast wordt de graffiti met de afbeelding van de in 2015 overleden pastoor Koen Blieck voorzichtig afgenomen in samenwerking met de aannemer van de sloopwerken, Groupe Wanty. De tien platen zullen hun hergebruik vinden op het toekomstige Koen Blieckplein.


Project vervanging Rabotsite

De vervangingsbouw van de Rabottorens kadert binnen een bredere visie op de wijk Rabot-Blaisantvest zoals uitgewerkt in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Met dit project wordt o.a. getracht om de 19de eeuwse wijk uit zijn isolement te halen en er een nieuwe dynamiek in te blazen.

In de plaats komen acht lagere appartementsgebouwen met samen ca. 360 sociale appartementen en ook een aantal gemeenschapsvoorzieningen. Tussen de nieuwe gebouwen is er plaats voor onder meer collectieve private tuinen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve.

Het architectenbureau POLO Architects ontwierp de eerste vijf gebouwen (fases 1 en 2) en de openbare ruimte er rondom. Drie van deze gebouwen - goed voor 131 sociale huurwoningen - worden momenteel gebouwd op de plaats van de eerste Rabottoren. Volgens de huidige plannen, zullen deze vanaf midden 2018 in verhuring kunnen gaan.

Aansluitend op de sloop van de tweede Rabottoren, wil WoninGent starten met de bouwwerken aan de twee overige gebouwen. Deze moeten komen waar momenteel nog de tweede Rabottoren staat. Ze zullen samen 95 sociale huurwoningen tellen.
De timing voor de afbraak en vervanging van de derde Rabottoren wordt afgestemd op de voortgang van de eerste twee fases.

Op de plaats van de derde Rabottoren komen nog eens 3 gebouwen. Volgens de huidige planning zou het volledige project eind 2023 klaar moeten zijn.
 

Website icons 3sign more 08

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.