Jaarverslag WoninGent 2020

Miniatuur

Het jaar 2020 werd gekaapt door het coronavirus en de coronamaatregelen. Maar voor WoninGent was 2020 veel meer dan een coronajaar. We stelden een beleidsnota 2020-2025 op met onze doelstellingen voor de volgende jaren.
Bovenal werkten we een ambitieus en onderbouwd investeringsmeerjarenplan (IMJP) uit voor de periode 2020-2030. Met dit plan willen we het aantal kwaliteitsvolle sociale woningen in Gent de volgende tien jaar significant doen toenemen. Door een inhaaloperatie uit te voeren om ons verouderde patrimonium opnieuw op punt te stellen én door extra sociale woningen bij te bouwen. 

De versnelde aanpak van onze gebouwen gaat niet alleen om de stenen, maar ook om de mensen die er wonen. Daarom startten we met de opmaak van een sociaal begeleidingsplan, zodat onze bewoners nog meer kunnen terugvallen op een goed uitgebouwde begeleiding en ondersteuning. 

Ondanks de coronamaatregelen zetten we verder in op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van onze gebouwen. Een kleine greep uit de resultaten: 
In 2020…

 • knapten we 330 woningen naar de norm op tussen twee verhuringen in. 
 • investeerden we ca. €1,8 miljoen euro in energiebesparende ingrepen met het oog op het behalen van de doelstellingen van het ERP2020.
 • rustten we 589 woningen uit met een nieuwe brandmeldcentrale. 
 • plaatsten we meer dan 900 CO-melders. 

We bleven ook verder renoveren, vervangen en bouwen:

 • Renovaties en vervangingsbouw in 2020:
  • 92 woningen opgeleverd – ca. 16,9 miljoen euro.
  • 228 woningen in uitvoering – ca. 37,2 miljoen euro.
  • 903 woningen in voorbereiding – ca. 135,4 miljoen euro. 
 • Nieuwbouwprojecten in 2020:
  • 65 woningen in uitvoering – ca. 11 miljoen euro.
  • 166 woningen in voorbereiding – ca. 31,3 miljoen euro. 

Maar 2020 was dus ook een jaar waarin we ons moesten aanpassen aan de maatregelen tegen het coronavirus. We bedachten nieuwe manieren om onze bewoners te bereiken, zoals met het project ‘social hugging’: tussen maart en mei 2020 deed onze sociale dienst niet minder dan 3.543 telefonische gesprekken met bewoners. Onze sociale dienst verwerkte in 2020 ook een recordaantal van meer dan 3.000 meldingen. Het thema sociale cohesie en verbinding trad meer dan ooit op het voorplan: samen met wijkpartners werden er initiatieven voor en door bewoners rond de coronacrisis op poten gezet.

In ons jaarverslag 2020 lees je alles over de doelstellingen die we hebben bereikt, maar ook over de uitdagingen waar we voor staan en onze ambities voor de toekomst. 

Ben je benieuwd naar de nieuwbouw-, renovatie- en vervangingsbouwprojecten die we hebben opgeleverd en welke projecten er op de planning staan? Blader dan zeker eens door ons boekje projecten WoninGent
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.