Brochure Ziezo! legt uit wie welke herstelling betaalt

Bewoners

Je kent ongetwijfeld ons Technisch zakboekje voor de huurders. Daarin kan je terugvinden wie wat moet herstellen en betalen. De Vlaamse overheid heeft nu in samenwerking met de sociale huisvestigingsmaatschappijen de brochure Ziezo! ontwikkeld. Een handig boekje over wie wat moet herstellen en betalen. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen kunnen de brochure gebruiken. 

Waarom Ziezo - brochure?

Vanaf januari 2022 gebruiken we niet langer ons eigen Technisch zakboekje voor de huurders, maar wel de Ziezo – brochure. Inhoudelijk lijken beide boekjes heel erg op elkaar: ze geven je een duidelijk overzicht van wie welke herstelling in je woning moet uitvoeren en betalen. Daarvoor baseren ze zich op de wetgeving. De wet bepaalt wat jij als huurder moet herstellen en betalen en wat WoninGent als verhuurder moet herstellen en betalen

Waarom de overstap? De brochure is een initiatief van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en private verhuurders. Heel veel sociale huisvestingsmaatschappijen en ook WoninGent gebruiken vanaf nu de brochure om onze bewoners te informeren. 

Hoe werkt het?

Er is een tekening voor elke ruimte in je woning. De objecten in deze ruimte zijn aangeduid met een kleurcode. Heb je bijvoorbeeld een probleem met de afvoer van je toilet? Dan word je via een kleurencode doorverwezen naar de juiste pagina. Op die pagina kan je lezen wie verantwoordelijk is voor de herstelling. 

Op zoek naar de Ziezo-brochure? Download deze op onze website. 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.