Nieuwe regels voor kandidaten vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor kandidaat-huurders. Deze regels zijn bepaald door de Vlaamse Regering en gelden voor iedereen die zich inschrijft voor een sociale woning.  

Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren

Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020 moeten alleen de toekomstige referentiehuurders nog aan deze voorwaarden voldoen. De referentiehuurders zijn:

  • De persoon die zich inschrijft. 
  • De persoon die getrouwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de persoon die zich inschrijft en die mee in de sociale woning komt wonen. 

Alle andere gezinsleden zijn vanaf 1 januari 2020 bijwoners en moeten niet meer aan de voorwaarden voldoen. 
 

Regels rond inkomen

We kijken alleen nog naar het inkomen van de toekomstige referentiehuurders om te zien of je kan inschrijven voor een sociale woning. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar het inkomen van je meest recente aanslagbiljet. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. We kijken dus niet meer naar je inkomen van 3 jaar geleden. 


Regels rond eigendom

Als je wil inschrijven voor een sociale woning mag je geen eigendom hebben: 

  • Je mag geen woning of bouwgrond hebben, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, dan mag dit niet. 
  • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven hebben.  
  • Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. We bespreken dit bij je inschrijving. 

De regels rond eigendom gelden alleen voor de toekomstige referentiehuurders. Met eigendommen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.


Voorrangsregels

Sommige kandidaat-huurders hebben recht op een voorrang. Een aantal voorrangsregels wijzigen of verdwijnen:

  • Je hebt geen voorrang meer als je woning onteigend wordt. 
  • Je hebt geen voorrang meer als je nog niet sociaal huurt. 
  • Is je bestaande woning van heel slechte kwaliteit? Dan kan je alleen voorrang krijgen als de burgemeester of de minister jouw woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde en als jij niet zelf verantwoordelijk bent voor de gebreken aan de woning.  
    De voorrang vervalt ook als je verhuist of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt, tenzij je in een noodwoning woont.


Familie in het buitenland die je bij jou wil laten inwonen

Als je tijdens of na je inschrijving als kandidaat-huurder eraan denkt om familie uit het buitenland naar België te laten komen en bij jou te laten inwonen, dan moet je ons dat direct melden.


Als je niet akkoord gaat met een beslissing

Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen? Dan kan je de beslissing laten nakijken door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. Je moet dit doen binnen de 30 dagen, nadat we de beslissing aan jou melden.


Bescherming van jouw gegevens

Wanneer je een huurovereenkomst tekent, bezorgen we je een document over het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens.


Heb je vragen over de nieuwe regels voor kandidaat-huurders? Laat ons iets weten:

Mijn vraag nu stellen
 

Je kan ook mailen naar verhuur@woningent.be of bellen naar 09 235 99 60. 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.