Wat doen wij met jouw gegevens?

Welke informatie heeft WoninGent?

 

Via WoninGent kan je een sociale woning kopen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om jou beter te kunnen helpen.

 

Het Overdrachtenbesluit verplicht ons om jouw gegevens elektronisch te verzamelen.

 

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt.

 

Welke informatie gebruikt WoninGent van jou?

 

Wij kijken na of jij een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als jij je inschrijft en als jij een woning kan huren. Ook als jij huurt, gebruiken wij volgende informatie over jou:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens

Als jouw kandidatuur stopt, bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

 

Waar vragen wij informatie op?

Jij geeft ons heel wat informatie als jij je inschrijft voor een koopwoning. Je bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

 

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: Gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: Rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren.

Stuur hiervoor een e-mail naar:

 • ikhebeenvraag@woningent.be
 • Of een brief naar WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Wij bezorgen jou dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

 

Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

 

Vind jij dat WoninGent onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via  contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom jij niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht behandelen.

 

Vragen?

Heb je vragen over jouw informatie?

Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via ikhebeenvraag@woningent.be.

 

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be. 

 

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.