Verplichtingen na aankoop

Koop je een sociale koopwoning of –appartement? Dan zijn daar verplichtingen aan verbonden: 

  • Minimum 20 jaar bewonen
    Als koper van een sociale koopwoning, ben jij of één van je wettelijke erfgenamen, verplicht om je woning voor een termijn van 20 jaar persoonlijk en als volle eigenaar te bewonen. Deze termijn loopt vanaf het ogenblik waarop je je aankoopakte hebt ondertekend.
  • Meldingsplicht
    Jij zelf of één van jouw wettelijke erfgenamen zijn verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer je van plan bent om je woning bijvoorbeeld te verkopen, in vruchtgebruik te geven of niet meer zelf te bewonen. 

 

Leef je deze verplichtingen tijdens een termijn van 20 jaar niet na? Dan kan WoninGent ofwel de koopwoning wederinkopen ofwel een schadevergoeding eisen.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.