Wanneer ben ik aan de beurt?

Wachtlijst

Je bent ingeschreven voor een sociale woning. Je komt nu op de wachtlijst van WoninGent. Je krijgt niet direct een woning. Je zit in een wachttijd. Tot het jouw beurt is om een woning te huren.  


Toewijzing

Bij de toewijzing van een woning moet WoninGent rekening houden met je plaats op de wachtlijst. Daarnaast zijn er ook voorrangsregels die WoninGent moet volgen. Deze regels zijn bepaald door de Vlaamse Regering en de Stad Gent.  


Hoe lang moet ik nog wachten?

Volgende zaken bepalen wanneer je aan de beurt bent:

  • Wat is je plaats op de wachtlijst?
  • Zijn er woningen vrij die passen bij jouw gezinssituatie?
  • Krijg je voorrang volgens de wettelijke voorrangsregels?

Hoe lang je nog precies moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet voorspellen. Dat hangt af van veel zaken zoals jouw wijkkeuze, het aantal kandidaten dat voorrang krijgt, het type woning dat je hebt gekozen, het aantal woningen dat vrijkomt …

Als je geen voorrang krijgt op basis van de wettelijke voorrangsregels, dan kan de wachttijd voor een sociale woning jammer genoeg hoog oplopen. Van zodra wij een geschikte sociale woning voor je hebben, brengen we je op de hoogte. 

Informeer ons in afwachting altijd:

  • als je gezinssituatie of je adres verandert. 
  • als je na de toewijzing van je sociale woning familie uit het buitenland naar België wil laten komen om bij jou in te wonen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.