Heb ik voorrang?

Wie krijgt voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven. 
Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. 


Voorrangsregels

De voorrangsregels zijn bepaald door de Vlaamse overheid en de Stad Gent. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. 

 1. Ouderen (65 tot 75-plussers) voor gelijkvloerse appartementen en seniorenwoningen met 1 slaapkamer. Let op: Mensen ouder dan 75 jaar die hun woning moeten verlaten, komen eerst aan de beurt. 
 2. Personen met een fysieke handicap of een ernstige mobiliteitsbeperking voor aangepaste woningen. Of huurders die ingeschreven zijn voor een sociale assistentiewoning en er komt zo’n assistentiewoning vrij.
 3. Huurders van wie de sociale woning overbezet is. 
 4. Personen die verplicht hun (sociale) assistentiewoning moeten verlaten. 
 5. Personen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing ontvankelijk en gegrond werd verklaard. 
 6. Personen die door een officiële instantie verplicht hun private huurwoning moeten verlaten, omdat deze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of in het kader van sociaal beheersrecht. Deze officiële instantie beslist daarbij dat de persoon een voorrang voor een sociale woning krijgt. 
 7. Huurders van WoninGent die in een woning wonen die niet genoeg of te veel slaapkamers telt volgens het aantal personen dat in de woning woont (rationele bezetting). 
 8. Personen van wie de familieleden nog in het buitenland wonen en waarvan de gezinshereniging gemeld is bij de inschrijving. 
 9. Personen van wie de woning niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen. 
 10. Personen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.
 11. Personen van wie de woning onteigend wordt.
 12. Ontvoogde minderjarige personen.
 13. Personen die nog geen huurovereenkomst hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij.


Bijkomende voorrangsregels

Naast deze regels kan het zijn dat wij ook uitzonderlijk voorrang geven aan mensen die via het OCMW worden doorgestuurd (daklozen, begeleid zelfstandig wonen…). Maar het aantal mensen dat op die manier voorrang kan krijgen, is beperkt.

Ook sociale huurders van WoninGent die moeten verhuizen, omdat hun sociale woning wordt gerenoveerd, krijgen voorrang.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.