Plaatsbeschrijving en sleutel van mijn woning

Ingaande plaatsbeschrijving

Voor je in je woning trekt, maken we samen een plaatsbeschrijving op. Dat is een overzicht van de staat van de woning op het moment dat je ze aanvaardt.


Hoe werkt het?

Je krijgt van WoninGent een afspraak voor een plaatsbeschrijving in de woning. Die afspraak vindt plaats op het einde van de maand voor je huurcontract ingaat. 

  • We controleren samen met jou of er al schade is aan de woning. We noteren alle zichtbare gebreken op het plaatsbeschrijvingsformulier. Hou dit formulier goed bij. 
  • We vullen samen de meterstanden in op de formulieren voor de overname van de nutsvoorzieningen
  • Je krijgt van ons informatie over het gebouw: waar moet je  het afval plaatsen, zijn er speciale regels in het gebouw, waar staan de meters …

Je moet als huurder zelf aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving. Breng je identiteitskaart en je huurcontract mee. Als je deze papieren niet bij hebt, dan gaat de plaatsbeschrijving niet door.  We rekenen dan een kost aan voor de nutteloze verplaatsing. 


Wat als ik zelf niet aanwezig kan zijn?

Stuur je iemand anders? Dan moet je een volmacht invullen. De persoon die in jou plek komt, brengt die volmacht mee. Zo kunnen we controleren dat deze persoon jou mag vertegenwoordigen.
Je kan deze volmacht via de website downloaden. 


Wat als ik na de ingaande plaatsbeschrijving nog schade opmerk?

Merk je nog gewone gebreken die je tijdens de plaatsbeschrijving niet kon controleren? Meld dit binnen de 30 dagen na de ingaande plaatsbeschrijving via een aangetekende brief. Die gebreken voegen we bij de plaatsbeschrijving. Maar het is niet zo dat deze gebreken automatisch hersteld zullen worden. 

Voor gebreken aan de verwarmingsinstallatie (gaswandketel, accumulator, radiatoren….) die niet onmiddellijk konden worden vastgesteld, heb je 6 maand de tijd om het gebrek te melden. Je doet dit via een aangetekende brief.


Wanneer krijg ik de sleutels?

Voor je de sleutels krijgt, moet je twee dingen betalen:

  • Je waarborg.
  • Je eerste maand huur.

In de praktijk betekent dit dat je de sleutels ontvangt tijdens de ingaande plaatsbeschrijving.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.