Mijn woonomgeving

WoninGent wil samen met jou werken aan een betere woonomgeving. Wij promoten onder andere verschillende Gentse initiatieven zoals wijk aan zet en het netheidscharter.

Wil je meehelpen met deze initiatieven of heb je eigen ideeën voor jouw wijk of gebouw, neem dan contact op met onze sociale dienst


Bewonersgroepen en -initiatieven

WoninGent staat open voor initiatieven van bewoners om de samenhang en leefbaarheid in onze gebouwen te verbeteren. Wij proberen die ook te ondersteunen samen met andere diensten zoals SAAMO en Buurtwerk.  

In verschillende gebouwen zijn er bewonersgroepen actief. Zij komen regelmatig samen om bepaalde onderwerpen te bespreken zoals herstellingen in het gebouw, sluikstort en andere leefbaarheidsproblemen. 

Wil je meer weten over bewonersgroepen en –initiatieven in jouw buurt? Vraag meer uitleg aan onze sociale dienst.  


Vrijwilligerswerking

Samen met OCMW Gent heeft WoninGent een vrijwilligerswerking opgestart. Deze vrijwilligers zijn bewoners die meehelpen om de leefbaarheid in en rondom de gebouwen te verbeteren. Zij melden vandalisme en sluikstort, technische defecten en andere problemen en voeren zelf kleine taken uit. 

Door te werken met vrijwilligers, proberen we ook de huurlasten te verlagen. 
Op dit ogenblik zijn er al vrijwilligers in Ledeberg, Gentbrugge, Watersportbaan en Nieuw Gent. 

Wil je meer weten over de vrijwilligerswerking of wil je zelf vrijwilliger worden? Vraag meer uitleg aan onze sociale dienst

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.