Ik spreek nog niet genoeg Nederlands

Voor alle huurders die na 1 november 2017 bij WoninGent kwamen wonen, geldt een taalkennisvereiste. Vanaf 1 januari 2023 moet je de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je moet dit niveau hebben twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst.

De wet bepaalt dat je Nederlands moet kunnen, maar het is ook belangrijk dat je Nederlands kan om op een vlotte manier bij ons te huren. Want als je naar ons belt of bij ons langskomt, spreken wij Nederlands. Ook al onze communicatie is in het Nederlands.
 

Boete

Heb je het niveau A2 Nederlands niet na twee jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een boete doen betalen. Deze boete ligt tussen 25 euro en 5.000 euro.

Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn, waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. Deze termijn is maximum 1 jaar. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Maar WoninGent zal je huurovereenkomst niet stoppen omdat je geen Nederlands spreekt. 
 

Vrijstelling: geen A2 niveau Nederlands nodig

Soms moet je dit A2 niveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

 • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
 • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen of geen opleiding moet volgen.
   

Uitstel: je mag het A2 niveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het A2 niveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

 • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen. 
 • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.


Hoe bewijzen dat je Nederlands kan?

Je toont aan onze medewerkers dat je genoeg Nederlands kan tijdens een gesprek of met een sneltest Nederlands. 

 • Kan je genoeg Nederlands? Dan zetten we dat zo in je dossier. We zullen je later dan niet opnieuw testen. 
 • Spreek je geen Nederlands of spreek je het Nederlands niet goed genoeg? Dan kijken we of je bij de overheid gekende bewijzen of een vrijstellingen hebt. 
  Is dat niet het geval, dan moet je onze de juiste documenten bezorgen als bewijs of dan moet je Nederlands gaan leren. Want één jaar nadat je een sociale woning van ons kreeg, moet je wel genoeg Nederlands kunnen. 
   

Moet je nog Nederlands leren? Neem dan contact op met Amal vzw. Zij geven je informatie over taalcursussen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.