Ik krijg een woning of bouwgrond

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger:

 • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal geven. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik geven. 


Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Je had voor 1 januari 2020 al een huurcontract bij WoninGent maar je voldoet niet aan de nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde. In dat geval geldt er een uitzondering. Je moet geen actie ondernemen.
 • Je kreeg of erfde een woning of bouwgrond. Ook in dat geval zijn er uitzonderingen mogelijk:
  • Krijg je een woning gedeeltelijk of volledig in eigendom en wil je bij WoninGent blijven huren? Dan moet je de woning binnen het jaar verkopen. Lukt dit door omstandigheden niet,  bijvoorbeeld omwille van juridische redenen? Dan kan je meer tijd vragen aan WoninGent. 
   Verkoop je de woning niet? Dan stoppen we je huurcontract. Je opzegtermijn is in dat geval zes maanden. 
  • Krijg je een bouwgrond gedeeltelijk of volledig in eigendom en wil je bij WoninGent blijven huren? Dan moet je de bouwgrond binnen de vijf jaar verkopen. 
   Verkoop je de bouwgrond niet? Dan stoppen we je huurcontract. Je opzegtermijn is in dat geval zes maanden

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.