Ik heb een klacht

Klachtenbehandelaar WoninGent

Heb je een klacht over WoninGent, omdat je vindt dat WoninGent iets niet goed heeft gedaan? Dan kan je een klacht indienen via onze klachtenbehandelaar. Je moet altijd duidelijk je naam en adres vermelden. Anonieme klachten beschouwen wij niet als een klacht. Je kan je klacht mondeling of schriftelijk doen. 
 

Agentschap Inspectie RWO – Afdeling Toezicht  

Voel je je benadeeld door een beslissing van WoninGent over tot je huurdersdossier? Dan kan je dit melden aan de Afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid. Zij zullen je melding dan beoordelen. 
 

Vlaamse Ombudsdienst  

Ga je niet akkoord met de manier waarop WoninGent jouw klacht heeft afgehandeld of met het oordeel van de klachtenbehandelaar van WoninGent? Dan kan je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Ombudsdienst

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.