Ik heb een klacht

Een klacht voor WoninGent

Heb je een klacht over WoninGent, omdat je vindt dat WoninGent iets niet goed heeft gedaan? Dan kan je een klacht indienen.

Let wel: het is niet omdat je niet akkoord gaat, dat je direct een klacht moet indienen. We kunnen je eerst op andere manieren helpen:

Heb je dit gedaan en ga je toch niet akkoord met onze werking of beslissingen, met hoe we jouw vraag, melding of betwisting hebben behandeld of met welke informatie we je hebben geven? Dan kan je een klacht indienen bij onze klachtenbehandelaar.

Ik wil een klacht indienen
 

Agentschap Inspectie RWO – Afdeling Toezicht  

Voel je je benadeeld door een beslissing van WoninGent over je huurdersdossier? Dan kan je dit melden aan de Afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid. Zij zullen je melding dan beoordelen. 
 

Vlaamse Ombudsdienst  

Ga je niet akkoord met de manier waarop WoninGent jouw klacht heeft afgehandeld of met het oordeel van de klachtenbehandelaar van WoninGent? Dan kan je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Ombudsdienst

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.