Mijn huishuur

Hoe wordt mijn huishuur berekend?

De manier waarop we de huurprijs van je sociale woning berekenen is bepaald door de Vlaamse Regering. 

Vanaf 1 januari 2020 berekenen we de huurprijs van je woning op basis van 5 zaken:

 • Je inkomen
 • De inkomensgrenzen
 • De marktwaarde van je huurwoning
 • Het aantal personen ten laste
 • Of je woning extra energiezuinig is of niet 

Je inkomen

Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af van je inkomen. Vanaf 1 januari 2020 berekenen we je inkomen op een andere manier. 

Van wie telt het inkomen mee?

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van alle bewoners ouder dan 18 jaar. Dus de inkomens van ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen... ouder dan 18 jaar die bij je wonen, tellen mee voor de berekening van je huurprijs.

Van wie telt het inkomen niet mee?

 • Meerderjarige kinderen voor wie je nog kinderbijslag krijgt.
 • Familieleden die ernstig gehandicapt zijn en van wie het inkomen gelijk of lager is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming. 
 • Bij familieleden die ernstig gehandicapt zijn maar van wie het inkomen hoger is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming, telt maar een deel van het inkomen mee. Zij krijgen een vrijstelling van het inkomen tot aan het bedrag van de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming.

Welk inkomen telt mee?

Vanaf 1 januari kijken we naar je inkomen in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. We kijken dus niet meer naar je inkomen van 3 jaar geleden. 
Enkel als jij en jouw gezin toen geen inkomen hadden, kijken we naar jullie huidige inkomsten.

De inkomensgrenzen

We kijken ook naar de inkomensgrenzen om je huurprijs te berekenen. Voor 2022 zijn deze:

 • € 28.105 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
 • € 30.460 voor een alleenstaande persoon met een handicap.
 • € 42.156 in alle andere gevallen. Voor elke persoon ten laste komt hier € 2.356 bij.
   

Verdien je minder dan de inkomensgrens? 

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55. 


Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125% van de inkomensgrens: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52

Marktwaarde van de woning

Je huurprijs hangt ook mee af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor je woning op de private markt. 

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning  met de sociale huurschatter. Dit is een schattingsmodel ontwikkeld door de Vlaamse Regering. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken vanaf januari 2020 de huurschatter om de marktwaarde van hun woningen te berekenen. 

Om de marktwaarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. 

Elke woning heeft ook een basishuurprijs en een minimumhuurprijs.

 • De minimumhuurprijs voor woningen met een lagere marktwaarde is lager dan de minimumhuurprijs voor woningen met een hogere marktwaarde.
 • Afhankelijk van je inkomen betaal je een huurprijs tussen de minimumhuurprijs en de basishuurprijs. Je betaalt dus nooit minder dan de minimumhuurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.

Voor woningen met een lagere marktwaarde, krijg je als huurder ook een patrimoniumkorting op je huurprijs.
 

Aantal personen ten laste

 • Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je kindergeld krijgt of een persoon met een handicap.
 • Voor familieleden met een ernstige handicap krijg je een dubbele gezinskorting
 • Heb je een kind dat niet bij jou gedomicilieerd is, maar dat wel op regelmatige basis bij je verblijft? Dan kan je in sommige gevallen een halve gezinskorting krijgen. Je kan dit aanvragen bij WoninGent. Hou er rekening mee dat beide ouders verplicht een verklaring op eer moeten tekenen. 
   

Energieprestatie woning

Woon je in een gebouw dat vanaf 2008 gebouwd of gerenoveerd werd? Of gaat je huurcontract in na 1 januari 2020? Dan kan het zijn dat je vanaf 1 januari 2020 een bedrag voor ‘energiecorrectie’ ziet verschijnen bij de berekening van je huurprijs. 
De energiecorrectie is een toeslag voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie, een zuinige verwarmingsketel of zonne-energie. 

Want als wij extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger te maken, dan verbruik je minder. Je bespaart op je factuur voor verwarming en warm water. Dit is vooral zo bij woningen die we recent bouwden of renoveerden. 

Hoeveel toeslag je moet betalen hangt af van hoeveel energie jij minder verbruikt door onze extra investering. We berekenen dit volgens de regels van de Vlaamse Regering. 
Jouw energiebesparing wordt berekend aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Woon je in een woning waar we geen extra investeringen deden om ze energiezuiniger te maken? Dan betaal je geen energiecorrectie.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.