Kosten onderhoud gebouw en diensten

Naast de huishuur van je woning, betaal je ook mee in de algemene kosten van je gebouw. Wat je moet meebetalen, is bepaald door de Vlaamse Regering.

Voor iedereen

 • Brandverzekering: huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Let op: Je moet zelf een inboedelverzekering afsluiten!
 • Wachtdienst: herstellingen ‘s avonds, tijdens weekend/feestdagen


Afhankelijk van je gebouw

 • Schoonmaak gemeenschappelijke delen en groenonderhoud.
 • Buitenzetten huisvuil en reinigen vuilnislokalen en –containers.
 • Loon en sociale bijdrage conciërge/huisbewaarder.
 • Toezicht op dienstenpersoneel (poetsers, huisvuilwerkers, conciërges) WoninGent.
 • Onderhoud en herstel:
  • Reinigen & ontstoppen septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen.
  • Ongediertebestrijding & ontsmetten van lokalen.
  • Glasreiniging.
  • Kosten kleine herstellingen gemeenschappelijke delen bv. vervangen lamp. WoninGent neemt 10% van de herstellingskosten verlichting in de gemene delen op zich. 
  • Onderhoud ventilatie, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, automatische deuren, zonne-energiesystemen, warmwatertoestellen. 
 • Onderhoudscontracten en controle:

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.