Wat is de opzegtermijn?

De normale opzegtermijn is 3 maanden. De opzegperiode start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.


Gaat het om een overlijden? Bij een overlijden eindigt de overeenkomst van rechtswege. Je bezorgt een attest van overlijden aan WoninGent samen met de opzegbrief. 

Schrijf je in de opzegbrief dat je alle meubels en persoonlijke bezittingen de maand van het overlijden nog weghaalt uit de woning, dan stopt het contract nog dezelfde maand. Anders begint de opzegperiode maar de eerste dag van de volgende maand. Je betaalt dan een extra maand huur. 


Gaat het om een opname in het rusthuis? Dan is er een opzegperiode van 1 maand. Je bezorgt een attest van opname in het rusthuis aan WoninGent samen met de opzegbrief. De opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.
 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.