Zekeringkast

Wie doet de herstelling?

Huurder
 • De huurder heeft een elektrische leiding beschadigd.
 • De zekering is defect. Vervang een defecte zekering altijd door eenzelfde soort
  zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat.
 • De zekering is gesmolten door een fout van de huurder (bv. door een overbelasting
  of door een kortsluiting in de elektriciteitsleiding).
 • Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg.
 • Er is verlies op de elektrische installatie door een fout van de huurder (door eigen
  toestellen aan te sluiten).
WoninGent
 • Er is schade aan de elektrische leiding door overmacht (bv. een blikseminslag).
 • Er zit verlies op de elektrische leidingen.
 • De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot.
 • De verliesstroomschakelaar (= differentieelschakelaar of aardlekschakelaar) is kapot.
 • Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg door overmacht.
 • Het deurtje van de zekeringkast is versleten.
 • De elektrische leidingen zijn versleten.

Onderhoudstips

Poets elk jaar de zekeringkast met een droge doek.
Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. U mag een
defecte zekering niet ‘overbruggen’ met een ‘koperdraadje’ om ze toch te gebruiken.
Als de differentieelschakelaar (een klein doosje van ± 7cm op 5cm dat staat op het
elektrisch bord en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitschakelt) uitvalt,
moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen gezocht
worden.

Opgelet

Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
Je mag een gesmolten zekering alleen vervangen door dezelfde soort zekering, met hetzelfde aantal Ampère (A).

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.