Rookmelders/Branddetectiesysteem/Beveiligingssysteem

Wie doet de herstelling?

Huurder
  • De lege batterijen van de rookmelder of het beveiligingssysteem zijn niet vervangen.
  • De huurder heeft de rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem beschadigd.
WoninGent
  • De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem werkt slecht.
  • De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem is versleten.

Onderhoudstips

Als huurder moet je zelf de rookmelders onderhouden. Plaats op tijd een nieuwe batterij bij rookmelders met een vervangbare batterij. 

Een brandblusapparaat in gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
moet jaarlijks worden gekeurd. Voor privégebruik geldt die verplichting niet, maar het
is wel sterk aangeraden.

Opgelet

Koppel de rookmelders nooit af. 

Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.