Radiator en convectoren

Wie doet de herstelling?

Huurder
 • De huurder heeft de radiator, de convector of de radiatorkraan beschadigd.
 • De huurder heeft een lek in de radiator, de convector of de radiatorkraan veroorzaakt.
 • De radiator of convector komt los van de muur door een fout van de huurder (bv.
  door er een zwaar voorwerp op zetten).
 • De huurder heeft de radiator of de convector losgemaakt.
 • De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door een fout
  of slecht onderhoud van de huurder.
 • De radiator wordt niet warm of blijft warm door slecht onderhoud van de huurder (bv.
  het niet ontluchten).
   
WoninGent
 • De radiator, de convector of de radiatorkraan is lek of kapot door overmacht.
 • De radiator of de convector komt los van de muur door overmacht (bv. door een of
  meer scheuren in de muur).
 • De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door
  overmacht.
 • De radiator wordt niet warm door overmacht (bv. door een lek in het watercircuit).
 • De elektrische radiator is verbrand door overmacht.
 • De radiator, de convector of de radiatorkraan is versleten.

Onderhoudstips

Draai de kranen van radiatoren met water geregeld open en dicht. Hierdoor vermijd
je dat de kranen zullen blokkeren.
Controleer geregeld of de radiatoren ontlucht moeten worden. Ontlucht de radiator
zeker als die niet warm wordt of een vreemd (tikkend) geluid maakt. Als er lucht in een
radiator zit geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd
en kost het dus meer energie om de ruimte op te warmen.
Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest, o.a. door ze steeds droog te houden.
Hang dus geen natte kleren of handdoeken te drogen op de radiator.

Opgelet

Plaats geen voorwerpen op de radiator. Dit kan de radiator doen loskomen. Bovendien kan de radiator dan minder warmte afgeven aan de omgeving.
Hang geen natte kleren of handdoeken op de radiator. Zo vermijd je roest.
Verwijder geen radiatorkranen!
Draai regelmatig aan de radiatorkranen. Zo vermijd je dat ze vast komen te zitten. 
Je moet een radiator regelmatig ontluchten. 

Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
Je mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming aansluiten
of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.
Schilder nooit de radiator of de convector.

Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.