Ketel centrale verwarming

Wie doet de herstelling?

Huurder
 • De individuele cv-installatie bezit geen ideale druk (tussen 1,5 en 2 bar).
 • De budgetmeter is niet opgeladen.
 • De huurder heeft de cv-ketel beschadigd (bv. door de vorstbeveiliging uit te
  schakelen).
 • Het stooktoestel of de schouw kregen geen tijdige onderhoudsbeurt.
 • De thermostaat hangt los, is kapot of weg door een fout van de huurder.
 • De instellingen van de thermostaat zijn ontregeld.
 • De lege batterijen van de thermostaat zijn niet vervangen.
WoninGent
 • Er is een waterlek bij de cv-ketel.
 • De cv-ketel werkt niet.
 • Het nieuw stooktoestel is niet gekeurd voor het eerste gebruik.
 • Er werd geen audit uitgevoerd op het stooktoestel.
 • De thermostaat is kapot door overmacht.
 • De thermostaat is versleten.

Onderhoudstips

Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht
(jaarlijks voor centrale verwarming op stookolie en vaste brandstoffen of 2-jaarlijks
voor centrale verwarming op gas) en mag enkel gebeuren door een erkende
technicus.
Controleer regelmatig de waterdruk van uw individuele installatie op de manometer
aan de cv-ketel (ideale druk tussen 1,2 en 2 bar). Als de drukmeter minder dan 1 bar
aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem worden bijgevuld om storingen
te vermijden. Houd in de gaten hoe vaak er een te lage druk optreedt. Mocht dat vaker
Houd de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij, plaats voor de brandveiligheid niets in een
zone van 60cm rond de cv-ketel.
Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie
(6000 liter) moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie
(6000 liter) moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek
gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.
Een bovengrondse stookolietank die voor 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd,
moest voor 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.
Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie (6000 liter)
of meer moet om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 15 jaar een
grondig algemeen onderzoek ondergaan. Dit moet om de 10 jaar gebeuren als de
tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt. Ondergrondse tanks van
gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen
onderzoek.
Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie (6000 liter)
of meer moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 20 jaar een
algemeen onderzoek (als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter
heeft).
De controle van de stookolietanks is uit te voeren door een erkende technicus. De
technicus moet niet alleen de vuurhaard schoonmaken maar ook het hele traject van
de verbrandingsgassen.
Ontkalk het toestel.
Maak de gasmonden en kranen van het toestel regelmatig schoon.
Gebruik enkel de brandstof waarvoor het toestel is gebouwd en afgesteld.
Hou het toestel steeds in goede en veilige staat van werking.
Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel.
Kijk in de gebruikshandleiding hoe u een thermostaat instelt.
Laat het gebouw nooit afkoelen tot onder 10 graden. Zet dus ook ‘s nachts de
thermostaat nooit onder 10 graden, zo bespaar je heel wat energie.

Opgelet

Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
Probeer een defect aan de cv-ketel niet zelf op te lossen. Kijk bij de contactpersonen
wie daarvoor bevoegd is.
Plak de roosters van het verwarmingssysteem nooit af.
Draai onmiddellijk de gaskraan toe als er een gasgeur in het gebouw hangt. Verwittig
de verantwoordelijke gas en de netbeheerder. Verlucht het gebouw.
Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke gas en de
netbeheerder als er een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan is. Sluit onmiddellijk
de gaskraan af. Verlucht het gebouw.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.