Gasmeter en –leiding

Wie doet de herstelling?

Huurder
  • De huurder heeft een lek in de waterleiding of de gasleiding veroorzaakt.
  • De waterleiding is bevroren (door vriesweer) en de huurder heeft dat niet voorkomen.
WoninGent
  • Er is een lek in de waterleiding of de gasleiding door overmacht (bv. een
    grondverzakking).
  • De waterleiding of de gasleiding is versleten.

Onderhoudstips

Voorkom dat de waterleiding bevriezen, door de waterleiding in de koude ruimtes
en bij kans op vorst te isoleren. Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen
vorst.
Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.

Opgelet

Plaats nooit zelf gasleidingen!

Heb je een gaslek?

  • Gebruik geen elektrische toestellen, open voorzichtig ramen en deuren om te verluchten, maak geen vonken of open vlam, sluit de gastoevoer af.
  • Verlaat dan het gebouw met je gezin en ga zeker vijftig meter verder.
  • Probeer je buren te verwittigen.
  • Verwittig dan onmiddellijk na het nemen van deze voorzorgsmaatregelen eerst de netbeheerder EANDIS (0800 65 065) en daarna WoninGent.

Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de netbeheerder als er een lek is in
de gasleiding of waterleiding.
Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke elektriciteit
en de netbeheerder als de teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar kapot is of
vastzit.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.